Fem anledningar till att börja investera i fonder

För dig som vill veta mer om sparande och investering

Varför ska man spara och investera?

När man tar steget in i vuxenlivet är bland det första man hör pratet om sparande och investeringar, hur viktigt det är och att man bör börja så tidigt man bara kan. Men varför är det egentligen viktigt att spara och investera?

Alla befinner vi oss i olika livssituationer som gör det antingen lättare eller svårare för oss att faktiskt spara pengar. Men om du som läser detta har möjlighet att spara en summa, liten som stor, så finns det många fördelar med det.

Ett sparande kan ge dig en ekonomisk trygghet för framtiden, som kan tillåta dig att ha samma möjligheter och valfriheter även när du går i pension. Ett sparande kan också vara en ekonomisk trygghet för oväntade livssituationer. Du kanske väljer att spara och investera till dina barn, för att ge dem en god ekonomisk förutsättning i livet. Det finns helt enkelt många olika fördelar med att spara pengar. Och genom att investera dina pengar så både sparar du dem, samtidigt som du låter dem växa. En investering handlar alltså om att få dina pengar att öka i värde över tid.

Pengar är inte det viktigaste i livet, men det ger definitivt möjligheter och kan lösa specifika problem. Därför är det aldrig fel att ha en buffert undansatt.

Varför ska man spara och investera i fonder?

Om vi tar detta med spara och investera ett steg längre, så finns det flera olika sätt att göra detta på. Fonder är en utmärkt långsiktigt sparform, som passar för alla. Och fördelarna med att spara i fonder är många;

1. Risken sprids automatiskt

Förhoppningen när man investerar i fonder är att avkastningen ska bli positiv, det vill säga att pengarna ska växa. Men risken att det blir en negativ avkastning finns alltid, eftersom det beror på värdet av de olika värdepapper som ingår i fonden. Men tack vare att du blir indirekt ägare av ett flertal värdepapper, sänker du risken för din investering.

2. Du kan spara små belopp

Det är enkelt och du kan få en bra riskspridning även om du väljer att investera ett relativt litet belopp. Hos Fondo kan du investera i en fond för endast 100 kr. Det innebär att du kan köpa andelar i fem olika fonder för 500 kr, jämfört med aktier där du måste köpa 1 hel aktie som kan kosta allt från 10kr upp till flera tusen. En fond gör att du istället kan köpa väldigt små andelar i den totala fondportföljen, och på så vis sprider du risken i ditt sparande ännu mer.

3. Ränta-på-ränta-effekten

Fonder är ett bra långsiktigt sparande. Genom att investera i fonder ger du dina pengar en chans att växa snabbare tack vare ränta-på-ränta-effekten. Detta innebär att den avkastning du får på dina insatta pengar löpande läggs till ditt sparande belopp, och därmed kan generera ännu högre avkastning över tid.

4. Professionell fondförvaltare

Det är bekvämt då du som sparare inte nödvändigtvis behöver ta beslut om investeringar i enskilda aktier, det gör nämligen en professionell fondförvaltaren åt dig. Istället behöver du bara fokusera på om du vill ha en bred fond som investerar i alla branscher världen över, eller om du vill satsa på specifika regioner, industrier eller teman.

5. Regelbundet sparande

Med fonder kan du vara flexibel i ditt sparande. Du kan både automatiskt måndsspara, veckospara eller sätta in engångssummor när det passar. Att regelbundet köpa andelar i fonder istället för att försöka tajma marknaden är även ytterligare ett sätt att sprida risken. Alla kan helt enkelt spara i fonder, och göra det på det sätt som passar en själv bäst.

Fonder är en väldigt bra sparform, även när det stormar på börsen. Givet att fonder är ett långsiktigt sparande så bör man fortsätta sitt fondsparande, oavsett hur marknaden ser ut. Ingen vet säkert när börsen kommer gå upp eller ner, men det är ett allmänt faktum att den svänger med jämna mellanrum. Det är i sådana lägen du som sparare ska försöka ha is i magen och komma ihåg det långsiktiga perspektivet.

Fortsätt ditt månadssparande, för när värdet av de olika värdepapper i fonden vänder upp igen, kommer även avkastningen göra det. Och precis som Johanna Englundh påpekar, kommer du vara glad att du inte sålde dina fondandelar när det gick nedåt, utan istället fortsatte ditt månadssparande även i den negativa utvecklingen.

Varför ska man spara och investera i fonder på Fondo?

Vid varje köp av en fond börjar du betala en årlig procentuell avgift till fondbolaget som förvaltar fonden. Eftersom denna avgift inte är en engångssumma, utan något som automatiskt dras av så länge du äger fonden är denna en viktig faktor. På lång sikt kan höga fondavgifter äta upp mycket av din investering. Detta är något vi på Fondo vill ändra och därför erbjuder vi Sveriges lägsta avgifter. Och låga avgifter gör stor skillnad.

Låt säga att du investerar ett engångsbelopp på 60 000 kr och sätter upp ett månadssparande på 1000 kr. Med en sparhorisont på 30 år och en genomsnittlig avkastning på 8% per år, innebär ett fondsparande hos Fondo att du kan spara 208 031 kr extra genom att undvika onödiga avgifter. Detta genom att vi i genomsnitt erbjuder 40% rabatt på fondavgiften.

Vad väntar du på? Den bästa dagen att börja ditt fondsparande var igår. Den näst bästa dagen är idag. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite du har möjlighet att spara - det viktiga är bara att du kommer igång.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID