Fondnyhet: Enter Sverige Hållbar Tillväxt

En bred Sverigefond med den hållbara omställningen som drivkraft

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en bred Sverigefond med fokus på den hållbara omställningen. Med utgångspunkt i FN:s globala mål har fonden tagit fram fyra investeringsområden som är grunden för fondens investeringar. Vi har fått möjlighet att prata med fondens förvaltare Cecilia Persson.

Cecilia, berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har arbetat som förvaltare och analytiker inom olika sektorer och marknader de senaste 25 åren, och började som aktieförvaltare på Enter Fonder för drygt 2,5 år sedan. Innan Enter Fonder var jag på Alfred Berg under många år där jag bland annat förvaltade en svensk hållbarhetsfond.

Du förvaltar Enter Sverige Hållbar Tillväxt - kan du berätta om fonden och er investeringsfilosofi?

Fonden är en bred Sverigefond där vi förvaltar med den hållbara omställningen som drivkraft. Vi utgår från FN:s globala mål och har valt ut fyra investeringsområden där det kommer ske stora omställningar. Dessa omställningar kommer skapa affärsmässiga tillväxtmöjligheter för svenska företag och därmed möjlighet till god avkastning för aktieägarna.

Tidigare hette fonden Enter Sverige Pro och var en specialfond, men byter nu namn till Enter Sverige Hållbar Tillväxt samt blir en värdepappersfond. Vad innebär dessa förändringar för förvaltningen av fonden?

Här och nu sker ingen förändring i fondens förvaltning. Vi byter namn på fonden för att lyfta fram de hållbara temaområden som vi adderade till fondens förvaltning under 2020. Hållbarhetsarbetet och förvaltningen av fonden har utvecklats under åren och sen lång tid tillbaka väger vi in bolagens hållbarhetsrisk i avkastningskravet vid vår bolagsvärdering. Och att fonden går från specialfond till värdepappersfond kommer inte heller påverka förvaltningen. När fonden startades 1999 var den avsedd för institutionella investerare men vi vill nu öppna upp fonden även för privatpersoner. Så syftet med den här förändringen är att göra fonden tillgänglig för fler att investera i.

Fonden har tidigare fokuserat på fyra investeringsteman - hållbara städer, hälsa och säkerhet, energi- och klimateffektivitet samt hållbar konsumtion, produktion och finansiering. Kommer dessa teman fortfarande vara fokusområden för fonden?

Absolut! Dessa fyra områden kommer att gynnas av stora megatrender. EU ska bli klimatneutralt och satsa på renare transporter och mer energieffektiva byggnader. För att nå Parisavtalet måste vi minska vår konsumtion av jungfrumaterial och istället använda mer återvunnet material för att gynna cirkularitet. I dagsläget återvinner vi bara ett fåtal procent av allt material vi använder. Företagen kommer att vara en viktig motor i den hållbara omställningen och vi investerar i bolag som har potential att växa och utvecklas i den. I vår förvaltning försöker vi identifiera bolag vars produkter eller affärsmodeller särskilt kommer gynnas i den hållbara omställningen genom en ökad naturlig efterfrågan.

Kan du berätta om exempelbolag som fonden investerar i inom några av dessa av dessa fokusområden?

Inom “Hållbara städer” investerar vi t.ex. i Fasadgruppen som möjliggör en snabb energibesparing för fastighetsägare genom tilläggsisolering som kan minska energiåtgång i en fastighet med 50 procent.

Renewcell är ett annat exempel som är väl positionerat för en alltmer ”Hållbar konsumtion och produktion”. Genom att återvinna textilier till en ny textilfiber bidrar bolaget till att skapa ett välbehövligt cirkulär kretslopp inom textilindustrin. Med Renewcells process kan textilindustrin nå sina hållbarhetsmål genom att skapa nya kläder av återvunnet material.

Kan du skicka med dina tre främsta tips när det kommer till sparande i fonder?

Spara långsiktigt och regelbundet i fonder som har en hållbar investeringsfilosofi du tror på över tid.

Slutligen, varför ska man investera i Enter Sverige Hållbar Tillväxt?

Vi tror att det finns en stor potential i den hållbara omställningen och med Enter Sverige Hållbar Tillväxt gör vi FN:s globala mål investeringsbara.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID