En korg fylld med värdepapper

Redogörelse för vad en fond faktiskt är

Man skulle kunna likna en fond med en fruktkorg fylld med olika frukter. En fond är nämligen ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Det vill säga att korgen är själva fonden, och de olika frukterna är aktier, räntor och andra värdepapper. Du som sparare äger en del av korgen. Men även fast du är andelsägare har du inte möjlighet att bestämma vilken typ av frukt som ska finnas i korgen, nej det gör en fondförvaltare. Däremot kan du själv välja inriktning på den korg du vill köpa. Ska det bara vara exotisk frukt, eller kanske enbart svenskproducerad. Det finns med andra ord en rad olika inriktningar på fonder, exempelvis kan man välja att fokusera enbart på hållbara fonder.

Du och alla de andra som investerat i fonden är tillsammans andelsägare. Detta kan vara privatpersoner, som du och jag, men det kan också vara stora institutioner. Om fonden innehåller tjugo olika värdepapper kommer du indirekt bli ägare i alla de tjugo bolagen. Detta är också det huvudsakliga syftet med att spara i en fond, att på ett enkelt sätt få tillgång till flera olika värdepapper som förhoppningsvis kommer generera avkastning till dig.

Men vad är då fördelarna med att spara i en fond? Givetvis finns det många fördelar, men en av de främsta är att risken automatiskt sprids. Eftersom du investerar i en fond, som består av flera olika värdepapper, blir du indirekt ägare av ett flertal värdepapper, vilket sänker risken för din investering. En annan viktig fördel är att du inte behöver lägga ner så mycket tid i ditt sparande och inte heller gå in i detaljer, utan det sköter fondförvaltaren åt dig. Det vill säga, om det behöver ske någon form av justering i fonden behöver du inte vara delaktig i det beslutet. Det är med andra ord ett väldigt tacksamt sätt att komma igång och ta tag i sitt sparande och investeringar på.

Tre konkreta fördelar med att spara i fond

 1. Det är enkelt och du kan få en bra riskspridning även om du väljer att investera ett relativt litet belopp.
 2. Fonder är ett bra verktyg för långsiktigt sparande jämfört med ett sparkonto.
 3. Det är bekvämt då du som sparare inte nödvändigtvis behöver ta enskilda aktiebeslut, det gör fondförvaltaren åt dig. Du kan istället balansera din fondportfölj på ett mer övergripande plan; som exempelvis geografi, industri, hållbarhet etc.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Ditt val av fond kan bero på exempelvis vilken tidshorisont du har eller vilken risk du kan ta. Fonder tillhör olika kategorier beroende på vilka tillgångar som fonden investerar i. Det finns exempelvis:

 • Räntefonder: investerar enbart i räntebärande värdepapper.
 • Blandfonder: investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.
 • Aktiefonder: investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.
 • Indexfonder: är en aktie- eller räntefond som följer ett visst index i sina placeringar och kallas ofta för passivt förvaltade fonder.
 • Etiska fonder: är vanligtvis en aktiefond, men som fokuserar på etiska bedömningar i valet av placering.
 • Ideella fonder: kan vara aktie-, bland-, eller räntefond. Men fondens andelsägare avstår från en del av avkastningen till föremål för vissa välgörande ändamål.
 • Fond i fond: en fond som placerar i andra fonder.

Men vad innebär riskskalan?

Även om vi pratat om att fondsparande reducerar risk, så finns det ändå alltid en risk med att spara i fonder då du inte är garanterad att få tillbaka vad du har investerat på grund av marknadsrörelser. Alla fonder placeras på en riskskala mellan 1 till 7, och det beroende på hur känslig fonden är mot marknadsrörelser. Uträkningen görs på hur fondens värde har varierat under ett visst antal år, det vill säga att uträkningen var på skalan fonden hamnar är baserad på historisk volatilitet. Fonder som anses ha en mindre korrelation mot marknadsrörelser hamnar mellan 1-3 på skalan, och klassas som lågriskfonder. En medelriskfond motsvarar 4-5 på riskskalan. Fonder som hamnar uppåt 6-7 på skalan är högriskfonder och man kan därför förvänta sig större volatilitet på dessa fonder. I vilken typ av fond man bör placera sitt sparande beror på ens tidsperiod.

En tumregel är att inte exponera sig mot för mycket risk om man behöver använda sig av sina sparpengar inom ett par år. Är man däremot ung och sparar för pensionen så finns det en poäng att öka sin risk för att på så sätt uppnå högre avkastning. Du är inte lika utsatt för plötsliga marknadsrörelser eller perioder av nedgång om din sparhorisont är lång. Här är även ett månadssparande en bra riskspridare då du sprider ut dina köp. Fondo använder riskmått från Morningstar för klassificering av de fonder vi erbjuder. Morningstar har även satt ihop en checklista för fondsparare kring vilka risker du bör hålla koll på.

Spara i fonder passar bra för den som vill komma igång med ett sparande, men är även ofta en bra bas i portföljen för den mest rutinerade investeraren. Vi vill återigen poängtera att investeringar i fonder alltid innebär en risk. En investering kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Det är därför viktigt att du som sparare läser på om fonden du funderar att investera i och sätter dig in i fondsparande.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

 • Spara till Sveriges lägsta avgifter
 • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
 • Säker inloggning med BankID