Fondavgift - hur fungerar det?

Din guide för att förstå fondavgifter

I tidigare artiklar har vi pratat mycket om att det är viktigt att se över avgifterna när det kommer till fondsparande. Men vad består egentligen dessa avgifter av, och hur räknas de ut?

Den avgift man vanligtvis brukar prata om är fondförvaltningsavgiften. Det är en årlig procentuell avgift som tas ut av fondbolaget som förvaltar fonden. Men det finns även andra avgifter såsom transaktionsavgifter och resultatbaserade avgifter som tas ut ur fonden och därmed påverkar din avkastning. I denna artikel reder vi ut vad de olika delarna innebär - och dessutom hur du enkelt kan sänka dina avgifter genom att undvika kickbacks.

Hur tas avgiften ut?

Din avgift för en fond baseras på värdet av ditt innehav - det vill säga, värdet på de andelar du köpt i fonden. Från det att du investerar i en fond till den dagen du väljer att sälja av dina andelar, kommer alltså en procentuell avgift tas ut av dig som sparare. Avgiften dras automatiskt av värdet på dina andelar med 1/365-del per dag du äger fonden. Andelarna du äger i fonden värderas dagligen, och avgiften för fonden varierar därför med värdet på dina andelar. Eftersom att avgiften dras automatiskt på andelarnas värde behöver du som sparare aldrig tänka på att räkna bort avgiften, utan den är alltid avräknad från när fondens avkastning redovisas.

Vilka olika avgifter finns?

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften är den avgift som historiskt använts för att beskriva en fonds huvudsakliga kostnader. Den finns för att täcka fondbolagets kostnader för att förvalta fonden - det vill säga arbetet med att investera dina pengar för att skapa god avkastning till dig och övriga andelsägare i fonden.

Rabatter

En del, i genomsnitt cirka 40%, av förvaltningsavgiften är en fondprovision, även kallad kickback, som fondbolaget betalar till förmedlaren av fonden. När du handlar fonder hos Fondo betalar du aldrig några kickbacks, eftersom vi betalar tillbaka den till dig som kund. Rabatten som visas hos Fondo är helt enkelt kickbacken som betalas tillbaka till dig.

Årlig avgift

År 2012 infördes en ny standard inom EU för fondavgiften som kallas för årlig avgift. Den årliga avgiften, även kallad löpande avgift, består till stor del av förvaltningsavgiften men även vissa administrativa kostnader som tas ut ur fonden. För många fonder är skillnaden mellan den årliga avgiften och förvaltningsavgiften väldigt liten.

Transaktionsavgift

Transaktionsavgift är kostnader som uppstår i samband med att fondförvaltaren köper och säljer värdepapper i fonden. När en fond handlas i utländsk valuta tar även Fondo ut en avgift för att växla dina svenska kronor till utländsk valuta vid köporder, och från utländsk valuta till svenska kronor vid säljorder.

Resultatbaserad avgift

En del fonder har en resultatbaserad avgift (eng. perfomance fee). Det innebär att en ytterligare avgift kan läggas till om fonden överträffar ett förutbestämt mål, exempelvis om fonden slår sitt jämförelseindex.

Engångsavgift

Vissa fonder har även engångsavgifter i form av köp- och säljavgifter. Detta är dock väldigt ovanligt i dagsläget.

Vad beror fondavgiftens storlek på?

Det finns inga regler på hur lite eller mycket ett fondbolag får ta ut som fondavgift, utan avgiften utgår från fondbolagets egna kostnader för förvaltning och administration av fonden. Generellt brukar aktivt förvaltade fonder vara dyrare än passivt förvaltade fonder. Det beror på att aktiv förvaltning kräver mer analys och arbete än passivt förvaltade fonder. Även fondens placeringsinriktning kan påverka avgiften, då kostnaderna för att investera i en del regioner kan vara högre än andra. Men även för fonder med samma typ av förvaltning och placeringsinriktning kan avgiften skilja mycket. Du kan läsa mer om olika fondtyper i våra tidigare artiklar om indexfonder, aktiefonder, räntefonder, blandfonder och fond-i-fonder.

Fonder till Sveriges lägsta avgifter

Vi kommer aldrig komma undan fondavgifter helt, eftersom de behövs för att hålla fonder vid liv. Men det är viktigt att se över fondavgifterna eftersom de i längden kan ha stor påverkan på din avkastning. Som nämnt kräver olika fonder olika mycket jobb, och innebär därför olika avgifter. Det du som kund alltid kan göra är att säkerställa att du betalar det lägsta priset för den fond du vill investera i - och utöver fondavgifter är det även bra att hålla koll på om andra avgifter tas ut, som exempelvis plattformsavgift. Hos oss kan du vara trygg med att du handlar fonder till Sveriges lägsta avgifter, eftersom vi inte har någon plattformsavgift och alltid betalar tillbaka kickbacken till dig.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID