Fondnyhet: Coeli Global Select

Intervju med Coeli Global Select

Med hashtag #världensfinastebolag styr förvaltarna Anders Brock och Henrik Milton fonden Coeli Global Select, som funnits sedan 2014. Anders och Henrik äger 49% av bolaget och har även en betydande del av sitt finansiella kapital i fonden. Coeli Global Select består av en noggrant utvald aktieportfölj som investerar i 25-30 bolag världen över. I denna intervju möter vi Johan Elmquist, produktspecialist, som berättar mer om fonden.

Till att börja med vill vi självklart veta vem du är Johan?

Jag är produktspecialist hos Coeli Global AB sedan januari 2021. Jag började arbeta som aktieanalytiker på Alfred Berg 1991 där jag jobbade i 10 år. Jag har även bott i Moskva 2 år och jobbat med ryska aktier under en längre tid samt jobbat på T. Rowe Price, Didner & Gerge, Swedbank Robur, HQ Bank och KPMG. Under hösten 2011 var jag med och startade Thundra där jag jobbade till 2017. Som produktspecialist har jag detaljerad kunskap om alla 25-35 bolag vi äger, men jag fattar inga investeringsbeslut.

Vad utmärker Coeli Global AB som fondbolag?

Coeli Global ägs till 49% av våra två förvaltaren och Coeli äger resterande 51%. Förvaltarnas ägande skapar bra incitament och gör dem långsiktiga. Förvaltarna driver bolaget som om det vore deras egna och skulle därför inte lämna oavsett bättre erbjudande. Den här modellen har fungerat väl så här långt. Fonden är femstjärnig hos Morningstar och har över 10 miljarder under förvaltning.

Coeli Global Select, berätta hur denna fond startades?

Fonden startades i november 2014 av Andreas Brock med stöd av Coeli. Henrik Milton, vår andra förvaltare, anslöt sig två år senare. Fonden startades med en strategisk målavkastning om 15% per år efter avgifter, för att på det viset kunna lyckas med ambitionen att långsiktigt överprestera mot sitt jämförelseindex. Många förvaltare utgår ifrån ett index när de förvaltar, det gör vi inte alls. Vi investerar bara enligt vår investeringsmodell som bygger på djup bolagsanalys.

Vad innebär det att fonden inte styrs av index?

Vi väljer våra bolag utifrån djupanalys av varje bolag. Om en aktie ingår i ett index eller inte är inte intressant för oss.

Fondens förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, berätta lite om dem.

Andreas och Henrik träffades första gången för 24 år sedan då de studerade tillsammans. De började genast prata aktier och har gjort det sedan dess. Båda har arbetat på ABB och den erfarenheten, från en stor global industrikoncern, har varit mycket bra. Båda har även förvaltat pengar tidigare med mycket goda resultat; Andreas på Capital Group och Henrik på Capinordic där han hade fem stjärnor för sin global fond och sin tillväxtmarknadsfond. I Coeli Global använder de sin samlade erfarenhet av investeringar och materialiserar en dröm om att förvalta en fond tillsammans.

Ni skriver att ni bedriver all förvaltning med principen att den ska vara aktiv- på riktigt. Vad innebär det att förvaltningen är aktiv på riktigt?

Vi har mellan 25-35 innehav i fonden vilket är koncentrerat. Världsindex har nästan 3000 innehav. Alla innehav spelar roll och är viktigt så i princip gäller likaviktad portföljsammansättning kring 3%. Ett mindre innehav är antingen på väg upp eller på väg ut ur fonden. Fonden är aktiv utifrån perspektivet att den är så långt ifrån en indexfond man kan komma. Vidare även utifrån att våra förvaltare reser mycket och besöker våra innehav regelbundet. De träffar leverantörer och konkurrenter, allt för att förstå affärsmiljön som bolaget befinner sig i.

Som nämnt är fonden aktivt förvaltat där minst två tredjedelar investeras i Champions och en tredjedel i Special Situations. Vad menas med Champions och Special Situations?

En champion är en marknadsledare i vad vi definierar som en vinsttrend. Vi äger oftast en champion under lång tid. Vissa champions har vi ägt sedan fonden startade för sju år sedan. En vinsttrend växer med minst dubbla BNP, är inte så beroende av den allmänna tillväxttakten i ekonomin och har bra industristruktur där aktörerna har god lönsamhet. I en vinsttrend finns barriärer för nya aktörer att ta sig in. En champion i en vinsttrend har en ökning i vinst per aktie om minst 15% per år. Vidare har en champion god lönsamhet, växer strukturellt under lång tid, har oftast en stark balansräkning och har hög innovationstakt för att behålla sin marknadsledande position.

Special situations är annorlunda. Här kan vi äga ett bolag i en mer cyklisk industri som exempelvis bygg, jordbruk, transport, bilindustrin. Det är bolag som har hög kvalitet men där resultatet rör sig över tid. De är mer beroende av allmänna konjunkturen än en champion.

Ni menar att er portfölj består av världens finaste bolag, vad klassar ni som ett av världens finaste bolag?

Världens finaste bolag är våra champions. De är marknadsledare med starka varumärken och levererar en tjänst eller vara som kunder verkligen efterfrågar som ger hög kundlojalitet. Kunderna är inte så priskänsliga för att varan eller tjänsten då de ger ett stort mervärde för kunden. Våra champions är även goda samhällsmedborgare och arbetar aktivt för ett mer hållbart företagande och samhälle.

Vi har förstått att er investeringsprocess har olika steg, kan du beskriva dessa?

I botten på investeringsprocessen sker en screening av alla bolag i världen. Vi följer upp fyra faktorer; tillväxt, lönsamhet, kassaflöden och skuldsättning. Utifrån det så sorterar vi ut de bolag som inte möter våra ESG-krav. Därefter sker en djupanalys av de bolag vi eventuellt vill investera i. Men förvaltarna börjar inte från noll. De känner till flera hundra bolag sedan tidigare. Vi vill betona att makroekonomiska analys inte ingår i vårt arbete, utan vi är helt fokuserade på enskilda bolag.

Om man signar upp sig på fondens nyhetsbrev får man en gång i kvartalet hela listan på alla innehav, vilket är väldigt ovanligt för en fond att ge ut. Hur kommer det sig att ni gör det?

Vi tror på transparens. Vi vill gärna berätta om våra bolag som vi är stolta över. Vi tror även på utbildning. Förutom nyhetsbrevet skriver förvaltarna ett blogginlägg varje vecka som vi publicerar på hemsidan.

Vilka är fondens fyra största innehav?

Per sista oktober var det fyra största innehaven Microsoft, HCA, Thermo Fisher och Unitedhealth Group. Samtliga fyra är amerikanska då USA har en stark aktiekultur, bra genomlysning av bra företag och en stor hemmamarknad som med hård konkurrens gör dem väl rustade att bli globala.

Ni skriver att ni har ett ESG fokus och att hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen. Hur arbetar ni med dessa i fondens investeringar?

Vår ”edge” hos Coeli Global AB är att det är våra förvaltare som driver ESG-analysen. Vi har en negativ screening av bolag som är involverade i kontroversiella sektorer som bas. Därefter sker vår egen analys och påverkan av bolag. Förvaltarna skickar vårt ESG brev som varje portföljbolag får och håller i våra ESG-möten med bolagen. De gör ESG ratingen i den scoringmodell vi konstruerat själva för att gradera ESG-nivån hos bolag som ger rabatt eller premie i värderingsmodellen.

Sedan starten av Coeli Global Select har fondens förvaltare genomfört över 650 direkta företagsinteraktioner. Merparten av dessa utgörs av fysiska företagsbesök. Vi har under ett normalår över 100 interaktioner med olika bolag över hela världen.

Coeli Global Select är i ett globalt sammanhang en relativt liten fond, men vår bedömning är att de bolag vi investerar i tar våra ESG-synpunkter på största allvar. Vi får ofta tillgång till personer i det allra högsta toppskiktet av organisationen och får möjlighet att föra en kontinuerlig diskussion med bolaget gällande hur de arbetar för att stärka sitt arbete på detta område.

Hur ser framtiden ut för Coeli Global Select?

Vi har haft goda förvaltningsresultat under första sju åren. Vi fortsätter att följa den filosofi och process vi haft sedan start även om detaljer i processen hela tiden förfinas. Vi ser ljust på framtiden.

Ditt bästa sparande tips rent generellt?

Tid i marknaden är det som räknas och inte “timea” marknaden. Det vill säga, var långsiktig och spara långsiktigt. Försök inte hitta rätt tillfälle att köpa och sälja aktier.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID