Din checklista för att börja handla fonder

Första steget på ditt nya sparande

Vad roligt, du har beslutat dig för att äntligen ta tag i det där sparandet som du har funderat över under en så lång tid. Faktum är att varannan svensk uppger att de har ångest över sin privatekonomi enligt en undersökning av Sifo Kantar på uppdrag av Swedbank. Bland åldersgruppen 25-34 år så uppger hela 60% att de har känt oro eller har haft ångest över sin privatekonomi det senaste året och det är främst pension och sparande man oroar sig över.

Först och främst, att ta tag i sitt sparande är ett stort steg i rätt riktning så kudos för att du har tagit dig hit. Förhoppningsvis kan vi väcka lite inspiration så att du kommer igång och det behöver inte vara så krångligt eller tråkigt att ta tag i sitt sparande - vi lovar!

blogg_5_content.jpg

Att spara inom fonder är mer populärt än på länge enligt en färsk undersökning av Sifo Kantar Prospera på uppdrag av fondbolagens förening. 70 procent av svenskarna har idag ett privat fondsparande och det är främst sparande inom investeringsparkonto (ISK) som har sett den största ökningen av nytt sparande. 41 procent av svenskarna anser att fondsparande är den bästa långsiktiga sparformen följt av direktägda aktier (11 procent) och sparkonto (10 procent).

En möjlig förklaring till att fondsparande har ökat i popularitet under 2020 kan vara det osäkra omvärldsläget orsakat av bland annat den pågående pandemin. Fonder ger en bred riskspridning och när det stormar kan det vara tryggt med en erfaren fondförvaltare bakom spakarna som är van vid oväder. Men kom ihåg, investeringar i värdepapper som fonder innebär alltid en risk och det är inte alltid säkert du får tillbaka ditt investerade belopp.

Nu när du bestämt dig för att börja spara så har vi satt ihop en enkel checklista som förhoppningsvis ska underlätta för dig att komma igång!

 1. Välj Fondplattform eller Bank
 2. Välj kontostruktur
 3. Fundera på sparhorisont
 4. Några speciella placeringskrav, miljö, etik etc.
 5. Gör ett urval fonder

1. Fondplattform eller Bank

Först och främst ska du alltid försäkra dig om att den du tittar på att starta eller flytta ditt sparande till är under tillsyn av Finansinspektionen (FI). Det finns ett sökverktyg på FI:s webbsida som du kan använda om du känner dig osäker. Använder du en etablerad bank ska du kunna känna dig trygg men givet att allt fler nya aktörer dyker upp kan det ändå vara värt att ta det säkra före det osäkra och göra en sökning.

https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/

Oavsett om du väljer en traditionell bank, en “nätmäklare” eller en ny fondplattform som Fondo för ditt fondsparande så är det värt att kolla upp villkoren noggrant.

"Väljer du att fondspara hos Fondo så kan du känna dig trygg i att denna förmedlingsprovision oavkortat går tillbaka till dig som sparare."

Varken banker eller nätmäklare kan längre anses oberoende utan tenderar att försöka sälja sina egna fonder framför tredjepartsalternativ. Många gånger kan det finnas ett incitament att förmedla fonder med högre avgifter då dessa ofta är förknippade med en större förmedlingsprovision som fondbolagen betalar till banken eller mäklaren för att denne förmedlar deras fonder till dig. Även om de som förmedlar fonder numera, genom ny lagstiftning, är skyldiga att rapportera förmedlingsprovisionens storlek till dig som konsument samt hur den försämrar avkastningen är det tyvärr inte alltid helt enkelt att hitta informationen, inte heller att förstå sig på den.

Väljer du att fondspara hos Fondo så kan du känna dig trygg i att denna förmedlingsprovision oavkortat går tillbaka till dig som sparare. Förmedlingsprovisioner betalas tillbaka var tredje månad och finns då tillgänglig för att återinvestera.

Ett annat område att kolla upp är bredden på fondutbudet; aktörer med egna produkter saknar ofta incitament att erbjuda ett brett utbud av fonder från olika fondbolag.

2. Att välja kontostruktur

Fonddepå, Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring?

På en fonddepå skattar du för vinster och du kan netta förluster. För både ISK samt Kapitalförsäkring tillämpas s.k. “Schablonbeskattning”, enkelt uttryckt beskattas du på storleken av ditt sparande och inte på eventuella försäljningar till en vinst.

Det finns vissa skillnader mellan ISK och Kapitalförsäkring som bland annat rör arv. Tillgångar som förvaras på ett ISK är även skyddade, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.

Privat fondsparande via ISK har ökat från 32 procent 2018 till 44 procent 2020.

Vi har ett tidigare inlägg här på bloggen där du kan läsa på mer om just ISK som är den kontostruktur som Fondo erbjuder vid lansering.

Om dessa skillnader mellan ISK och Kapitalförsäkring känns viktiga för dig så föreslår vi att du läser på kring detta. En enkel googling visar att det finns en mängd olika genomgångar på området. Nedan länk går till en summering gjord av Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/investeringssparkonto/investeringssparkonto/vadarskillnadenmellandetvasparformernainvesteringssparkontoochkapitalforsakring.html

3. Vad är din sparhorisont?

Innan du börjar spara bör du ställa dig själv frågan vad du sparar för? Är det pengar du behöver inom en relativt snar framtid eller sparar du för något långsiktigt, kanske pensionen eller dina barn?

Har du olika sparhorisonter eller sparmål är det inga problem det heller. Sparar du med Fondo så uppmuntrar vi dig att öppna flera konton (självklart utan extra avgifter) för att på så sätt underlätta och hålla isär dina olika sparmål.

blogg_5_content2.jpg

Låt risken avspegla hur snart du behöver dina pengar, ju högre risk du utsätter dig för desto större är risken att särskilda händelser i marknaden påverkar ditt sparande både positiv och negativt. Om du till exemepel behöver dina pengar inom en snar framtid, t.ex inom 1-3 år, så bör du överväga att placera dina pengar med en större vikt mot mindre riskfyllda fonder.

Fondo använder riskmått från Morningstar för klassificering av de fonder vi erbjuder. Morningstar har även satt ihop en checklista för fondsparare kring vilka risker du bör hålla koll på.

https://www.morningstar.se/se/news/206397/16-risker-som-hotar-fondsparare.aspx

4. Speciella placeringskrav

Till detta steg så bör du ta en funderare på om du har några särskilda krav kring vilka branscher fonder gör sina investeringar inom samt vilket arbete de underliggande bolagen gör för miljön eller samhället. Det är idag ett väldigt stort fokus inom förvaltning på vad som kallas “ESG” och som står för “Environmental, Social and Governance” eller Miljö, Samhälle och Bolagsstyrning på svenska.

"Fondo använder väl etablerade hållbarhetsbetyg som både tittar på hur en fond placerar sitt kapital samt hur de underliggande bolagen arbetar för olika hållbarhetsmål, för att underlätta för dig som sparare."

Detta är ett ganska brett begrepp som lätt blir väldigt komplext när man försöker översätta en fonds förvaltningsfilosofi och sedan går djupare för att analysera de enskilda bolag som fonden väljer att investera i. Som tur är behöver du inte hålla reda på alla detaljer kring detta, Fondo använder väl etablerade hållbarhetsbetyg som både analyserar hur en fond placerar sitt kapital samt hur de underliggande bolagen arbetar för olika hållbarhetsmål, allt för att underlätta för dig som sparare.

Andra krav eller preferenser kan röra geografier, t.ex. om det är vissa länder eller regioner du tror mer eller mindre på givet läget i omvärlden. Du kan använda filter eller sökningar via vårt fondtorg för att på så sätt inkludera eller exkludera specifika branscher eller regioner etc.

5. Urval av fonder

Sådär ja, nu har du gjort förarbetet och det är dags att börja välja fonder. Koka en kopp kaffe eller annan valfri dryck så sätter vi igång!

Oavsett om du tittar på att börja spara på månadsbasis eller om du vill investera en engångssumma så kan du börja med att applicera eventuella filter och sorteringar för att skapa dig ett urval som går ihop med dina preferenser för exempelvis miljön eller riskbetyg som speglar din sparhorisont.

Du bör alltid sprida ditt sparande så välj gärna fler fonder och jämför de gärna på områden som avkastning, risk och avgifter.

Frågor som kan dyka upp är om du ska lägga vikt mot passiva eller aktiva fonder. Det finns tyvärr inga enkla svar här, passiva fonder har vanligtvis en lägre avgift än aktivt förvaltade då de “endast” ska följa ett så kallat jämförelseindex där aktivt förvaltade fonder per definition har som ambition att generera “överavkastning”. Vi har ett tidigare inlägg på bloggen där du kan läsa mer om dessa två förvaltningstyper.

När du har gjort dina val kring fonder och du är redo att trycka på köpknappen är det viktigt att du uppmärksammar villkoren för köpen. Varje fond har ett faktablad som innehåller all tänkbar information kring fonden.

Specifika saker att titta på som rör Banken eller Fondplattformen där du utför dina fondordrar är bl.a.

 • Avgifter och provisioner: ta reda på hur stor del av avgiften som är provision och om du som kund får tillbaka något av denna. Om det är andra avgifter som sticker ut som t.ex “prestationsbaserade avgifter” eller "transaktionsavgifter" som rör fonden kan du läsa på om dessa i fondens faktablad.
 • Valutaväxling: köper du en fond i en annan valuta än svenska kronor så tillkommer en avgift för valutaväxling som vanligtvis är en procentuell engångsavgift på det initiala värdet av ditt köp eller sälj.
 • Stopptid: denna kan skilja sig åt mellan olika fonder och är den tid på dagen som en fondorder skickas till fondbolaget. Skulle du missa denna stopptid så skickas istället din order vid nästa tillfälle. Absolut vanligast är att fonder handlas på daglig basis men det finns undantag (t.ex. månatligt handlade fonder) så det är viktigt att du håller ett öga på detta för att undvika några överraskningar.

Vi hoppas att denna checklista har varit till hjälp för dig och att du fortsatt känner att du vill starta det där sparandet du har funderat över!

Stort lycka till!

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

 • Spara till Sveriges lägsta avgifter
 • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
 • Säker inloggning med BankID