Fondnyhet: Arctic Aurora Biotech Select

Fonden med bioteknik som fokus

Arctic Aurora Biotech Select är en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på bioteknik (eng. Biotech). Bioteknik är en kombination av biologi och teknologi, där man genom användning av levande celler och organismer tar fram eller förändrar produkter som till exempel läkemedel. Vi har pratat med Ulrica Slåne Bjerke, förvaltare för Arctic Aurora Biotech Select, för att bättre förstå vad bioteknik är och vad som gör sektorn intressant - men även om risker och fördelarna med att spara i den genom fonder.

Ulrica, kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag har arbetat med finansanalys och investeringar i den globala hälsovårdssektorn i över 30 år. Mitt fokusområde är bioteknik- och läkemedelssektorerna, men också en hel del medicinsk teknik. Jag har från början finansbakgrund med grundutbildning från Handelshögskolan i Stockholm, men har senare kompletterat min utbildning med medicin på Karolinska Institutet. Min styrka är min erfarenhet, min förståelse för både finans och medicin och det internationella nätverk jag byggt upp under årens lopp.

För sparare som inte känner till begreppet "Biotech" - hur skulle du beskriva det?

Biotech är rent översatt bolag som utvecklar biologiska läkemedel, det vill säga läkemedel vars aktiva substans kommer från ett levande biologiskt material såsom exempelvis celler. Dessa behandlingar är ofta mer selektiva och ses som modernare än de traditionella kemiska läkemedlen. I investeringssammanhang brukar biotech syfta på mindre och mellanstora bolag som tar fram nya, transformerande läkemedel, men det finns även stora biotech-bolag med bioteknologiska läkemedel på marknaden.

Vad är bakgrunden till att ni startade fonden Arctic Aurora Biotech Select - vad är det som gör sektorn intressant?

Det finns två starka drivkrafter som gör sektorn spännande; den första är att vi nu befinner oss i en transformerande våg där ny bioteknologi ger möjligheter att behandla sjukdomar som tidigare inte kunnat behandlas, till exempel svåra medfödda genetiska sjukdomar och vissa former av cancer. Den andra drivkraften är den demografiska strukturen, det vill säga exempelvis ålder, kön och livslängd på befolkningen, som medför ökat behov av läkemedel och sjukvård. Vårt mål är att identifiera bolagen som utvecklar morgondagens mediciner, både för möjligheten att tjäna hög avkastning, men också för att göra stor nytta för patienter, anhöriga och samhället i stort.

Kan du ge några exempel på bolag som fonden investerar i och vad de gör?

Vi ser på alla typer av sjukdomsområden, men det som framför allt styr vad vi investerar i är det medicinska behovet. Cancer är idag det största och snabbast växande sjukdomsområdet globalt - därför är ungefär en tredjedel av fondens tillgångar investerade i bolag som jobbar med att utveckla läkemedel mot cancer. Ett exempel på område vi investerat i är behandling för en mycket svår och specifik typ av bröstcancer - trippelnegativ bröstcancer - som drabbar 10% av patienterna. Denna cancertyp har tidigare inte haft någon behandling och utvecklingen på området har därför inneburit en stor framgång hos flera av våra bolag .

Finns det några specifika risker som kännetecknar Biotech-bolag?

Att utveckla ny medicin är komplicerat och mycket reglerat. Under utvecklingen görs många kontroller där det viktigaste är att läkemedlet inte orsakar svåra biverkningar, men såklart också att det är effektivt. Trots att ett läkemedel testats på djur och även på frivilliga friska människor, kan det falla på målsnöret på grund av att den statistiska bevisade effekten inte kan uppnås, eller att läkemedlet inte är bättre än redan existerande alternativ (så kallad positivt resultat i klinisk fas 3 prövning). Eftersom människans biologi är komplicerad och inte alltid förutsägbar finns det alltid en risk att detta sker och då faller värdet på projektet. Genom att följa ett projekt noga kan man till viss del minska denna risk, men man bör som sparare ändå alltid investera i en korg av bolag och sprida riskerna.

Sektorn hade en starkt tillväxt i samband med Covid-pandemin, men har sedan dess haft utmaningar med lägre värderingar. Hur ser du på framtidsutsikterna?

Framtidsutsikterna för sektorn är goda, både tack vare den teknologiska och demografiska utveckling som jag nämnde ovan. Men de låga värderingarna leder även till uppköp som ger positiv effekt på fonden. Under sommaren har vi haft tre fall där större bolag har köpt portföljbolag till mycket goda budpremier (det vill säga ett pris som överstiger bolagets aktuella aktiekurs). Vi ser fortsatta möjligheter till fler sådana uppköp. Samtidigt är det många av bolagen som själva lanserar sina läkemedel och på så sätt bygger värde.

Vilka fördelar finns med att investera i Biotech via en fond - och varför ska fondsparare välja just Arctic Aurora Biotech Select?

När man investerar i biotech är det bra att investera i en fond för att få exponering mot flera spännande projekt, men också för att sprida riskerna. Det finns flera olika fonder att välja på, men vårt team som förvaltar Arctic Aurora Biotech Select är unikt och har en djup kompetens inom området. Mixen av en förvaltare med över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, en förvaltare med expertkompetens inom bioteknologi och mer än 10 års erfarenhet av förvaltning samt en analytiker med en masterexamen i farmakologi, det vill säga läran om läkemedel och dess verkan, och bioentreprenörskap gör att vi förstår sektorn och vad det innebär att investera i den.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID